ورود به سیستم اساتید
شناسه کاربر:
رمز ورود:

  • قابل توجه اساتید گرامی :

    1-در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در لیست دروس جهت ورود نمره به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید .
    2- جهت کار با سیستم از اینترنت اکسپلورر نسخه 6 به بالا استفاده نمایید .
    3-استاد محترم اضافه کردن نام دانشجوياني که در ليست حضورو غياب اساتيد نيستند به صورت دستي ازنظر آموزش فاقد اعتبار است .
    4-.درصورت نبون نام دانشجو در ليست حضورو غياب کامپيوتري دانشجو موظف است جهت بررسي وضعيت مالي خود سريعا به اداره آموزش مراجعه نمايد